Undervisning i dansk for alle,
der har brug for
  • at blive bedre til at udtale dansk
  • at kunne stave helt rigtigt
  • at læse og forstå tekster
  • at blive bedre til grammatik og tegnsætning
  • at kunne rejse sig op og formulere sig flydende på dansk
  • at planlægge og skrive egne tekster
  • at forstå det danske sprog og at kunne bruge det rigtigt